Seminarium odbędzie się 5-6 września 2022 r. w Olsztynie.

Rejestracja uczestników – do 31 maja 2022 roku
Przesłanie streszczeń referatów/posterów – do 31 maja 2022 roku
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu/posteru – do 10 czerwca 2022 roku
Opłata za uczestnictwo – do 30 czerwca 2022 roku
Przesłanie posteru – do 31 sierpnia 2022 roku