PATRONAT HONOROWY

    JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

    dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

     Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie
     Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie

     dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof UWM

      CEL I ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM

      Tematyką seminarium chcemy zwrócić uwagę na tworzenie tożsamości miejsc. Tożsamość ta wynika wprost z kreowanego przez człowieka krajobrazu i wiąże się z nim poprzez tzw. koloryt lokalny, który funkcjonuje w naszej wyobraźni jako wizytówka tego krajobrazu. Koloryt lokalny, który jest tworzony przez wyróżniające się elementy przyrodnicze i kulturowe, prowadzi do poczucia odrębności i identyfikacji z lokalną przestrzenią, tworząc silne więzi i szczególny kapitał miejsca. Funkcjonujące w naszej świadomości genius loci pozwala rozwijać gospodarczo i jednocześnie chronić krajobrazy, które stają się dla mieszkańców i gości swego rodzaju sacrum.

      W ramach dyskusji chcemy zastanowić się nad kilkoma ważnymi pytaniami, które poniżej proponujemy jako inspirację do przygotowywania referatów:

      • Czym są pojęcia takie jak: koloryt lokalny, genius loci i jakie jest ich znaczenie dla geografii krajobrazu?
      • Metody analizy kolorytu miejsca - jak oceniać miejsca ze względu na ich tożsamość?
      • Jakie elementy krajobrazu wpływają na poczucie odrębności i identyfikacji miejsc?
      • Co buduje tożsamość na wsi, a co w mieście?
      • Jaki kapitał gospodarczy wytwarza lokalna odrębność krajobrazu?
      • Jak funkcjonują lokalne społeczności w powiązaniu z tożsamością miejsca?
      • Czy koloryt lokalny należy zachowywać czy kształtować?
      • Jak chronić koloryt lokalny miejsc?
      • Jak kształtować krajobraz, aby nie tracić tożsamości przestrzeni?
      • Krajobrazy autentyczne i przebudowane - czy i jak można kształtować tożsamość miejsca?
      • Jakie procesy zagrażają utracie lokalnego kolorytu?
      • Czy natura tworzy genius loci? Co kształtuje koloryt krajobrazów przyrodniczych? Przemiany funkcjonalno-przestrzenne małych miast

      KOMITETY

      NAUKOWY
      Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – PRZEWODNICZĄCA
      Uniwersytet Śląski w Katowicach
      Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCA
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      Dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS
      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
      Dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ
      Uniwersytet Łódzki
      Dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
      Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG
      Uniwersytet Gdański
      Dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK
      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
      Dr hab. Adam Senetra, prof. UWM
      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
      Marian Jurak
      Prezes Zarządu Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
      ORGANIZACYJNY
      Dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM – PRZEWODNICZĄCA
      Dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCY
      Dr inż. Marta Czaplicka
      Dr. Marta Gwiaździńska-Goraj
      Dr inż. Katarzyna Pawlewicz
      Mgr inż. Mateusz Ciski
      Mgr inż. Bartosz Eźlakowski
      Mgr inż. Monika Myszkowska

      INFORMACJE

      ORGANIZATORZY

      Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
      Komisja Krajobrazu Kulturowego
      Polskiego Towarzystwa Geograficznego
      Polskie Towarzystwo Geograficzne
      PAN Oddział w Olsztynie i Białymstoku
      Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

      KONTAKT

      Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
      OPŁATY I FAKTURY
      informacje wkrótce
      REJESTRACJA
      E-mail: seminarium.krajobrazowe@gmail.com Phone: dr inż. Marta Czaplicka (+48) 89 524 61 69