PATRONAT HONOROWY

    Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

    Marcin Kuchciński

     JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

     dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

      Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie
      Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie

      dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof UWM

       CEL I ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM

       Tematyką seminarium chcemy zwrócić uwagę na tworzenie tożsamości miejsc. Tożsamość ta wynika wprost z kreowanego przez człowieka krajobrazu i wiąże się z nim poprzez tzw. koloryt lokalny, który funkcjonuje w naszej wyobraźni jako wizytówka tego krajobrazu. Koloryt lokalny, który jest tworzony przez wyróżniające się elementy przyrodnicze i kulturowe, prowadzi do poczucia odrębności i identyfikacji z lokalną przestrzenią, tworząc silne więzi i szczególny kapitał miejsca. Funkcjonujące w naszej świadomości genius loci pozwala rozwijać gospodarczo i jednocześnie chronić krajobrazy, które stają się dla mieszkańców i gości swego rodzaju sacrum.

       W ramach dyskusji chcemy zastanowić się nad kilkoma ważnymi pytaniami, które poniżej proponujemy jako inspirację do przygotowywania referatów:

       • Czym są pojęcia takie jak: koloryt lokalny, genius loci i jakie jest ich znaczenie dla geografii krajobrazu?
       • Metody analizy kolorytu miejsca - jak oceniać miejsca ze względu na ich tożsamość?
       • Jakie elementy krajobrazu wpływają na poczucie odrębności i identyfikacji miejsc?
       • Co buduje tożsamość na wsi, a co w mieście?
       • Jaki kapitał gospodarczy wytwarza lokalna odrębność krajobrazu?
       • Jak funkcjonują lokalne społeczności w powiązaniu z tożsamością miejsca?
       • Czy koloryt lokalny należy zachowywać czy kształtować?
       • Jak chronić koloryt lokalny miejsc?
       • Jak kształtować krajobraz, aby nie tracić tożsamości przestrzeni?
       • Krajobrazy autentyczne i przebudowane - czy i jak można kształtować tożsamość miejsca?
       • Jakie procesy zagrażają utracie lokalnego kolorytu?
       • Czy natura tworzy genius loci? Co kształtuje koloryt krajobrazów przyrodniczych? Przemiany funkcjonalno-przestrzenne małych miast

       KOMITETY

       NAUKOWY
       Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – PRZEWODNICZĄCA
       Uniwersytet Śląski w Katowicach
       Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCA
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS
       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
       Dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ
       Uniwersytet Łódzki
       Dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
       Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG
       Uniwersytet Gdański
       Dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK
       Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
       Dr hab. Adam Senetra, prof. UWM
       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
       Marian Jurak
       Prezes Zarządu Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
       ORGANIZACYJNY
       Dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM – PRZEWODNICZĄCA
       Dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM – WICEPRZEWODNICZĄCY
       Dr inż. Marta Czaplicka
       Dr. Marta Gwiaździńska-Goraj
       Dr inż. Katarzyna Pawlewicz
       Mgr inż. Mateusz Ciski
       Mgr inż. Bartosz Eźlakowski
       Mgr inż. Monika Myszkowska

       INFORMACJE

       ORGANIZATORZY

       Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
       Komisja Krajobrazu Kulturowego
       Polskiego Towarzystwa Geograficznego
       Polskie Towarzystwo Geograficzne
       Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

       KONTAKT

       Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
       OPŁATY I FAKTURY
       informacje wkrótce
       REJESTRACJA
       E-mail: seminarium.krajobrazowe@gmail.com Phone: dr inż. Marta Czaplicka (+48) 89 524 61 69