PATRONAT HONOROWY

     Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
     Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

     Gustaw Marek Brzezin

       Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie
       Dziekan Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie

       dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof UWM

        JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
        JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

        dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

         Polskie Towarzystwo Geograficzne
         Polskie Towarzystwo Geograficzne

          CEL SEMINARIUM

          W trakcie seminarium zostaną poruszone kwestie związane z najnowszymi osiągnięciami w zakresie kształtowania, ochrony i transformacji krajobrazów małych miast. Tematyka seminarium obejmuje w szczególności:

          • Przemiany funkcjonalno-przestrzenne małych miast
          • Transformacja krajobrazów małych miast
          • Odnowa i rewitalizacja jako element kształtowania krajobrazu małych miast
          • Rozwój terenów publicznych i ich wpływ na zmiany krajobrazu małego miasta
          • Duch miejsca i architektura małych miast a unikalność krajobrazu
          • Krajobraz multisensoryczny małych miast
          • Krajobrazy małych miast - percepcja i nowe kierunki badań
          • Stan i potrzeby w zakresie ochrony krajobrazu małych miast
          • Jakość życia mieszkańców małych miast – znaczenie idei Cittaslow
          • Konflikty środowiskowe, społeczne i przestrzenne w krajobrazach małych miast
          • Krajobrazy małych miast – walory, funkcja i znaczenie w rozwoju turystyki i regionu

          KOMITETY

          NAUKOWY
          Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Przewodnicząca
          Dr hab. Adam Senetra, prof. UWM – Wicerzewodniczący
          Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, PG
          Prof. dr hab. inż. Krzysztof Młynarczyk, UWM
          Dr ing. arch. Katarina Kristianova, Assoc. Prof., STU in Bratislava
          Dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS
          Dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM
          Dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
          Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK
          Dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. PAN
          Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
          Dr Krzysztof Badora, UO
          ORGANIZACYJNY
          Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM – Przewodnicząca
          Dr hab. inż. Iwona Cieślak, prof. UWM – Wiceprzewodnicząca
          Dr hab. inż. Andrzej Biłozor, prof. UWM
          Dr inż. Katarzyna Pawlewicz, UWM
          Dr inż. Rafał Kaźmierczak, UWM
          Jacek Kostka – Koordynator Krajowy Polskiej Sieci Miast Cittaslow
          Mgr inż. Małgorzata Żuk, UWM
          Mgr inż. Katarzyna Pietrzyk, UWM

          Aktualności

          Zobacz wpisy

          ORGANIZATORZY

          Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM w Olsztynie
          Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej UWM w Olsztynie

           Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
           Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

            Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow
            Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow

             OPŁATY I FAKTURY
             kgse@uwm.edu.pl gosia.zuk@uwm.edu.pl Malgorzata Żuk (+48) 89 523 34 73
             OSOBY DO KONTAKTU
             E-mail: malemiasta22@gmail.com Phone: Iwona Cieślak (+48) 89 523 42 70; Andrzej Biłozor (+48) 89 523 35 88